Carte trattatte per stampa digitale
 
"ULTRA FOTO " - Superficie GLOSSY - G/mq 210
FORMATI    
J 60160-B 21.0 X 29.7 210 5 buste da 50 ff GLOSSY
Pellicola Inkjet
J 60160 21.0 X 29.7 210 2 scatole da 500 ff GLOSSY
J 60160 29.7 X 42.0 210 1 scatola da 50 ff GLOSSY
J 60160 32.9 X 48.3 210 1 scatola da 50 ff GLOSSY
ROTOLI      
J 60160 20.0 X 0.61 210 1 rotolo GLOSSY
J 60160 20.0 X 0.914 210 1 rotolo GLOSSY
J 60160 20.0 X 1.067 210 1 rotolo GLOSSY
J 60160 20.0 X 1.27 210 1 rotolo GLOSSY
       
J 60160 30.0 X 0.61 210 1 rotolo GLOSSY
J 60160 30.0 X 0.914 210 1 rotolo GLOSSY
J 60160 30.0 X 1.067 210 1 rotolo GLOSSY
J 60160 30.0 X 1.27 210 1 rotolo GLOSSY
     
"ULTRAFOTO" - Superficie SATIN - G/mq 210
FORMATI    
J 60260-B 21.0 X 29.7 210 5 buste da 20 ff SATIN
J 60260 21.0 X 29.7 210 2 scatole da 50 ff SATIN
J 60260 29.7 X 42.0 210 1 scatola da 50 ff SATIN
J 60260 32.9 X 48.3 210 1 scatola da 50 ff SATIN
ROTOLI      
J 60260 20 X 61.0 210 1 rotolo SATIN
J 60260 20 X 91.4 210 1 rotolo SATIN
J 60260 20 X 106.7 210 1 rotolo SATIN
J 60260 20 X 127.0 210 1 rotolo SATIN
       
J 60260 30 X 61.0 210 1 rotolo SATIN
J 60260 30 X 91.4 210 1 rotolo SATIN
J 60260 30 X 106.7 210 1 rotolo SATIN
J 60260 30 X 127.0 210 1 rotolo SATIN
       
"PROFOTO" - Superficie GLOSSY - G/mq 270
FORMATI      
J 70169 21.0 X 29.7 270 5 buste da 10 biglietti da visita GLOSSY microperforati 5.4 x 8.5
J 70160-B 21.0 X 29.7 270 5 buste da 10 ff GLOSSY
J 70160 21.0 X 29.7 270 2 scatole da 40 ff GLOSSY
J 70160 29.7 X 42.0 270 1 scatola da 40 ff GLOSSY
J 70160 32.9 X 48.3 270 1 scatola da 40 ff GLOSSY
ROTOLI      
J 70160 30 X 0.61 270 1 rotolo GLOSSY
J 70160 30 X 0.914 270 1 rotolo GLOSSY
J 70160 30 X 1.067 270 1 rotolo GLOSSY
J 70160 30 X 1.27 270 1 rotolo GLOSSY
       
"PROFOTO" - superficie SATIN - g/MQ 270
FORMATI    
J 70260-B 21.0 X 29.7 270 5 buste da 10 ff SATIN
J 70260 21.0 X 29.7 270 2 scatole da 40 ff SATIN
J 70260 29.7 X 42.0 270 1 scatola da 40 ff SATIN
J 70260 32.9 X 48.3 270 1 scatola da 40 ff SATIN
ROTOLI      
J 70260 30.0 X 0.61 270 1 rotolo SATIN
J 70260 30.0 X 0.914 270 1 rotolo SATIN
J 70260 30.0 X 1.067 270 1 rotolo SATIN
J 70260 30.0 X 1.27 270 1 rotolo SATIN


 

- PRIVACY -